نام واحد : سنگ داور محمد داوری و اکبر کازرونی

نام محصول : سنگ ساختمانی

 • سریال مجوز : 1700313
 • شماره مجوز : 11470
 • تاریخ مجوز : 04/03/1356
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 24,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%