نام واحد : محدثه سیدی

نام محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته

 • سریال مجوز : 580208000000
 • شماره مجوز : 128/3/34617
 • تاریخ مجوز : 18/10/1391
 • کد محصول : 2695512368
 • شرح محصول : محصولات بتنی مسلح پیش ساخته
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%