نام واحد : ساختمانی آیدین

نام محصول : اسفالت

 • سریال مجوز : 1700314
 • شماره مجوز : 15779
 • تاریخ مجوز : 18/11/1367
 • کد محصول : 26991480
 • شرح محصول : اسفالت
 • ظرفیت : 230,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%