نام واحد : براتعلی محمدی فرج

نام محصول : انواع موزائیک

 • سریال مجوز : 1700317
 • شماره مجوز : 52818
 • تاریخ مجوز : 10/04/1375
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک
 • ظرفیت : 2,300 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%