نام واحد : حسین شیاسی ارانیاسیابان وشیاسی

نام محصول : انواع سنگهای ساختمانی

 • سریال مجوز : 1700319
 • شماره مجوز : 66078
 • تاریخ مجوز : 11/05/1379
 • کد محصول : 26961112
 • شرح محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی
 • ظرفیت : 45,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%