نام واحد : معدنی چک ریزه

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 2607309
 • شماره مجوز : 5/32693
 • تاریخ مجوز : 01/09/1388
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%