نام واحد : تغلیظ مس میدوک

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 2610814
 • شماره مجوز : 4/15713
 • تاریخ مجوز : 13/04/1389
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%