نام واحد : علی کفیلی بستان آباد

نام محصول : اردغلات گندم

 • سریال مجوز : 1101645
 • شماره مجوز : 5716
 • تاریخ مجوز : 27/06/1373
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 32,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%