نام واحد : اقبالکو

نام محصول : قرص نعناع

 • سریال مجوز : 1100323
 • شماره مجوز : 6242
 • تاریخ مجوز : 25/05/1377
 • کد محصول : 15431323
 • شرح محصول : قرص نعناع
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%