نام واحد : معدنکاران انگوران

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 3424776
 • شماره مجوز : 16897
 • تاریخ مجوز : 13/05/1389
 • کد محصول : 13201523
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%