نام واحد : معدنی و صنعتی شاهین

نام محصول : کنسانتره سرب

 • سریال مجوز : 3119515
 • شماره مجوز : 25734
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 13201519
 • شرح محصول : کربنات سرب
 • ظرفیت : 1,050 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%