نام واحد : شرکت شیرین متین تبریز

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1102169
 • شماره مجوز : 25785
 • تاریخ مجوز : 25/07/1389
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%