نام واحد : محمدحسین عبدالحسین پور

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 1102211
 • شماره مجوز : 5743
 • تاریخ مجوز : 04/05/1379
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%