نام واحد : گلگونه تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر- شهرک...
 • تلفن شرکت : ***********041
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهید سلیمی بلوک 30متری اول
 • تلفن واحد : ***********041
 • مدیر : داورجباری غازانی
 • تلفن مدیر : ***********041
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 1103463
 • شماره مجوز : 35381
 • تاریخ مجوز : 25/09/1385
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%