نام واحد : ملی فولاد ایران طرح تجهیزمعادن سنگ آهن سنگان فازیک

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 1932994
 • شماره مجوز : 10470
 • تاریخ مجوز : 28/09/1389
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 2,600,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%