نام واحد : شرکت تعاونی سحرسبزآذربایجان

نام محصول : کیک لالیه ای - مغزدار- کشمشی - روکشدار- رولتی

 • سریال مجوز : 1105050
 • شماره مجوز : 15812
 • تاریخ مجوز : 02/05/1391
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 3,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%