نام واحد : محمد علاقه بندقدیم

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1102885
 • شماره مجوز : 3516
 • تاریخ مجوز : 31/01/1385
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 1,350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%