نام واحد : تعاونی معدنی کهران کویر

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 2210643
 • شماره مجوز : 27498
 • تاریخ مجوز : 08/09/1385
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%