نام واحد : رشته بری سنبل مراغه

نام محصول : رشته آش

 • سریال مجوز : 1103150
 • شماره مجوز : 1191
 • تاریخ مجوز : 23/12/1377
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%