نام واحد : ابراهیم قاسمی

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی

 • سریال مجوز : 1935079
 • شماره مجوز : 11301
 • تاریخ مجوز : 30/03/1391
 • کد محصول : 13101114
 • شرح محصول : سنگ اهن دانه بندی
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%