نام واحد : نوشیران

نام محصول : اب میوه

 • سریال مجوز : 1102785
 • شماره مجوز : 1301
 • تاریخ مجوز : 17/01/1387
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%