نام واحد : آنا کنسرو

نام محصول : بسته بندی عسل

 • سریال مجوز : 1104305
 • شماره مجوز : 17128
 • تاریخ مجوز : 23/04/1386
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%