نام واحد : معادن فلات مرکزی

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 3425500
 • شماره مجوز : 43662
 • تاریخ مجوز : 19/11/1389
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%