نام واحد : کولاک شرق

نام محصول : نوشابه گازدار

 • سریال مجوز : 1104361
 • شماره مجوز : 11973
 • تاریخ مجوز : 08/04/1390
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 50,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%