نام واحد : طلای ایران

نام محصول : فرآوری کانی های فلزی-کنسانتره طلا

 • سریال مجوز : 2210642
 • شماره مجوز : 33404
 • تاریخ مجوز : 20/09/1389
 • کد محصول : 13201216
 • شرح محصول : کنسانتره طلا
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%