نام واحد : مهندسی فکور صنعت تهران

نام محصول : کنسانتره آهن «بروش جداسازی مغناطیسی»

 • سریال مجوز : 3425414
 • شماره مجوز : 91/98
 • تاریخ مجوز : 15/05/1391
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%