نام واحد : کیک گلبو-2-اکبرعنبرا

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 1103815
 • شماره مجوز : 5517
 • تاریخ مجوز : 08/04/1374
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 420 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%