نام واحد : سنگ آهن گل گهر

نام محصول : گندله یا توده اهن

 • سریال مجوز : 2605493
 • شماره مجوز : 5/53411
 • تاریخ مجوز : 24/12/1389
 • کد محصول : 27101420
 • شرح محصول : گندله یا توده اهن
 • ظرفیت : 5,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%