نام واحد : جباری سابق - حمیدواحمد

نام محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش

 • سریال مجوز : 1104779
 • شماره مجوز : 4244
 • تاریخ مجوز : 22/04/1373
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%