نام واحد : گلوکزان آذر-محمدباقرضیا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر- شهرک...
 • تلفن شرکت : ****432
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهیدسلیمی 20متری اول نبش 45متری دوم
 • تلفن واحد : ****432
 • مدیر : عبداله اصفهلانی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : نشاسته از گندم

 • سریال مجوز : 1107669
 • شماره مجوز : 13966
 • تاریخ مجوز : 14/07/1382
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%