نام واحد : lملی صنایع مس ایران

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 2611431
 • شماره مجوز : 4/52200
 • تاریخ مجوز : 17/12/1389
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 73,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%