نام واحد : فولاد زرند ایرانیان

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 2611329
 • شماره مجوز : 91/38088
 • تاریخ مجوز : 23/05/1391
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 2,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%