نام واحد : حسین پورحسین

نام محصول : سیلیس دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200423000000
 • شماره مجوز : 10200/26/119
 • تاریخ مجوز : 10/12/1395
 • کد محصول : 1429412335
 • شرح محصول : سیلیس دانه بندی شده
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%