نام واحد : رحمت ا... رضوی موسوی

نام محصول : سنگ اهن دانه بندی

 • سریال مجوز : 2610227
 • شماره مجوز : 5/24731
 • تاریخ مجوز : 15/06/1390
 • کد محصول : 13101114
 • شرح محصول : سنگ اهن دانه بندی
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%