نام واحد : شادانه تبریز

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1104446
 • شماره مجوز : 7478
 • تاریخ مجوز : 04/08/1373
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%