نام واحد : داروئی دامی به آورآذرشهر

نام محصول : انواع کنسانترهدام-طیور-آبزیان

 • سریال مجوز : 1105990
 • شماره مجوز : 16020
 • تاریخ مجوز : 11/12/1379
 • کد محصول : 15331160
 • شرح محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%