نام واحد : مینای کویر حدید

نام محصول : سنگ اهن دانه بندی

  • سریال مجوز : 2611494
  • شماره مجوز : 4/44331
  • تاریخ مجوز : 26/10/1389
  • کد محصول : 13101114
  • شرح محصول : سنگ اهن دانه بندی
  • ظرفیت : 2,000,000 تن
  • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
  • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 99%
    99%