نام واحد : بلور و شیشه اصفهان

نام محصول : پودر فلدسپات

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 25698
 • تاریخ مجوز : 16/04/1393
 • کد محصول : 2699412374
 • شرح محصول : پودر فلدسپات
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%