نام واحد : تولید خوراک دام وطیوروکنسانتره آذردانه بناب

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 1106199
 • شماره مجوز : 4013
 • تاریخ مجوز : 19/02/1373
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%