نام واحد : تولیدی وبسته بندی خشکبارخوشه بناب

نام محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش

 • سریال مجوز : 1106853
 • شماره مجوز : 48525
 • تاریخ مجوز : 21/11/1387
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%