نام واحد : تولیدی گچ صدف هرنگ

نام محصول : سنگ گچ دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 20887700000000
 • شماره مجوز : 13/33777
 • تاریخ مجوز : 23/09/1392
 • کد محصول : 1410412340
 • شرح محصول : سنگ گچ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%