نام واحد : الیاف پیوسته استان

نام محصول : مستربچ پلیمری

 • سریال مجوز : 580034000000
 • شماره مجوز : 2727
 • تاریخ مجوز : 09/02/1395
 • کد محصول : 2413412405
 • شرح محصول : مستربچ پلیمری
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%