نام واحد : کیله شین صبا

نام محصول : بتن سیال معمولی

 • سریال مجوز : 580072000000
 • شماره مجوز : 112/7/432140
 • تاریخ مجوز : 09/11/1393
 • کد محصول : 2695512410
 • شرح محصول : بتن سیال معمولی
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%