نام واحد : شرکت فنی مهندسی کانسار صنعت بابک

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******931جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین جمالی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 2611728
 • شماره مجوز : 4/21636
 • تاریخ مجوز : 23/05/1390
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%