نام واحد : توسعه صنعت و معدن مهر خراسان جنوبی

نام محصول : سیلیس دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 580120000000
 • شماره مجوز : 19319
 • تاریخ مجوز : 20/11/1390
 • کد محصول : 1429412335
 • شرح محصول : سیلیس دانه بندی شده
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%