نام واحد : شیرین قند آذر

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 1110108
 • شماره مجوز : 2906
 • تاریخ مجوز : 11/03/1378
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%