نام واحد : گنجینه کانی مس پارت شرق

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 1936056
 • شماره مجوز : 1692
 • تاریخ مجوز : 28/03/1391
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 7,900 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%