نام واحد : معدنی سنگ آهن آک کهور

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 3205185
 • شماره مجوز : 13016
 • تاریخ مجوز : 28/06/1390
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 1,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%