نام واحد : شرکت سهامی باما

نام محصول : تولید انواع کنسانتره

 • سریال مجوز : 1341686
 • شماره مجوز : 4120
 • تاریخ مجوز : 12/07/1369
 • کد محصول : 13201500
 • شرح محصول : سنگهاوکنسانتره های سرب -سرب وروی
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%