نام واحد : مهاب مس کویر

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : خ مطهری خ...
 • تلفن شرکت : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر مس سرچشمه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس رفیعی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 2611881
 • شماره مجوز : 4/90/52678
 • تاریخ مجوز : 07/08/1390
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%