نام واحد : شادبخش سهند

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : بستان آباد-...
 • تلفن شرکت : *********043
 • نشانی واحد : بستان آباد- شهرک صنعتی بستان آباد خ سوم قطعه 68
 • تلفن واحد : *********043
 • مدیر : چوبانعلی وشرکاء
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بستان آباد

نام محصول : آبلیموترش

 • سریال مجوز : 1112234
 • شماره مجوز : 38559
 • تاریخ مجوز : 01/11/1388
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%