نام واحد : رضاوحیدرختائی کرکج

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1102580
 • شماره مجوز : 29466
 • تاریخ مجوز : 28/12/1384
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%