نام واحد : آلقو

نام محصول : بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1103723
 • شماره مجوز : 14892
 • تاریخ مجوز : 28/12/1373
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%