نام واحد : مس کاوان عباس آباد

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 350038000000
 • شماره مجوز : 123/23242
 • تاریخ مجوز : 19/05/1395
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 5,400 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%